napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Jednostka Certyfikująca Censor Sp. z o. o. serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu otwartym dotyczącym: 

 

wymagań normy ISO 9001:2015 oraz normy ISO/IEC 27001:2017

 

Jest to szkolenie doskonalące, dedykowane do pracowników zaangażowanych w doskonalenie ZSZ oraz do auditorów systemów wg wyżej wymienionych norm.

 

Cel szkolenia:

Pogłębienie wiedzy do przeprowadzenia procesu doskonalenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa informacji

 

Korzyści:

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak rozumieć wymagania przedmiotowych norm, w szczególności w zakresie: kontekstu organizacji, przeprowadzenia aktualizacji ryzyk w procesach oraz w bezpieczeństwie informacji, monitorowania istotnych elementów działalności dla spełnienia wymagań norm, identyfikowania celów do doskonalenia w ZSZ.

 

Ramowy plan szkolenia:

  1. Rozpoczęcie, przedstawienie celu i planu szkolenia.
  2. Omówienie struktury norm i wspólnych elementów dla tych systemów
  3. Analiza kontekstu i stron zainteresowanych.
  4. Identyfikacja, analiza,  ocena i aktualizacja ryzyka dla procesów.
  5. Monitorowanie 
  6. Identyfikacja i ocena realizacji celów dla systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji
  7. Dyskusja i pytania

 

Termin szkolenia: 15.04.2019

Godzina: 9:00-15:00

Koszt szkolenia: 350 PLN netto/osobę.

W przypadku uczestnictwa dwóch lub większej ilości osób z danej organizacji koszt szkolenia wynosi 300 PLN netto / osoba

Miejsce szkolenia: Łódź, Plac Zwycięstwa 2, budynek D lokal 6

 

W trakcie szkolenia zapewniamy materiały, przerwy kawowe oraz poczęstunek.

Zgłoszeń należy dokonywać do 01.04.2019r.

Płatność za szkolenie następuje na podstawie wystawionej faktury z 7 dniowym terminem płatności. Kursanci otrzymują fakturę wraz z certyfikatem uczestnictwa.