napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Proces certyfikacji

 

Wniosek o certyfikację/wycenę

Zadzwoń lub napisz Pobierz DOC Pobierz PDF

Oferta Jednostki Certyfikującej Censor

Oferta opracowywana jest indywidualnie, jest to proces na który składa się wiele aspektów takich jak, ilość oddziałów, ilość zatrudnionych pracowników, ilość zdefiniowanych procesów
Program certyfikacji systemów zarządzania Ogólne warunki handlowe

Podpisanie umowy

Po spełnieniu i ustaleniu warunków procesu certyfikacji następuje podpisanie umowy wraz z klauzulami poufności i bezstronności ze strony Jednostki Certyfikującej Censor.

I Etap Certyfikacji

Przegląd dokumentacji- w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy jednostką Certyfikującą a certyfikowanym przegląd dokumentacji może odbyć się drogą elektroniczną

II Etap Certyfikacji

Audit właściwy certyfikujące. Ilość dni oraz czas przeprowadzania auditu określany jest indywidualnie w zależności od złożoności organizacji. Szczegółowe zasady opisane w Instrukcji 

ZASADY KALKULACJI CZASU AUDITU

Wydanie certyfikatu

Wydanie certyfikatu uzależnione jest od pozytywnego zakończania procesu certyfikacji. Szczegółowe zasady posługiwania się przez organizację znakiem certyfikującym opisane w

STOSOWANIE ZNAKU CERTYFIKACYJNEGO

I Audit Nadzoru

Jednostka Certyfikująca Censor udziela certyfikacji na okres 3 lat, dowodem na utrzymanie systemu zarządzania w tym okresie jest przeprowadzenie auditu nadzoru do 12 miesięcy od daty certyfikacji.

II Audit Nadzoru

Jednostka Certyfikująca Censor udziela certyfikacji na okres 3 lat, dowodem na utrzymanie systemu zarządzania w tym okresie jest przeprowadzenie auditu nadzoru do 24 miesięcy od daty certyfikacji.

Re-certyfikacja

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli Państwo zdecydują się na ponowny proces re-certyfikacji rozpoczynjący się od podpisania ponownej umowy.

 

 

Zobacz więcej informacji