napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Klauzula informacyjna

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i ust. 2, a także art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jednostka Certyfikacyjna Censor Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 92
 2. Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Spółki, wskazany w pkt I.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  1. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną / w  której została Pani/został Pan wskazany jako osoba odpowiedzialna za wykonywanie umowy lub osoba do kontaktu, w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO w celu prawidłowego oraz zgodnego z zamiarem stron wykonywania umowy, a także dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy/utrudnienie w prawidłowym realizowaniu umowy. 
 4. Okres przechowywania danych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy, a także okres obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, związanych z realizowaną umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. z dnia 19.07.2016 r. z późn. zm.), jeżeli okresy te nie są tożsame.
 5. Odbiorcy danych
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą strony umowy, a także pracownicy i współpracownicy Jednostki Certyfikującej Censor Sp. Z o.o.  w zakresie, w jakim niezbędne jest to do zawarcia, wykonania i rozliczenia zawartej pomiędzy stronami umowy. 
  2. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • prawo do przenoszenia danych;
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych – Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.