napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

iso 50001

Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Podstawą do utworzenia tej normy jest standard opublikowany w lipcu 2009 roku przez British Standards Institution (BSI), BS EN 16001: System Zarządzania Energią. Ta międzynarodowa norma wyznacza ogólnoświatowe uznane standardy w zakresie zarządzania energią. Dzięki stosowaniu powyższej Normy będziecie Państwo w stanie zoptymalizować koszty korzystania z energii , spełniać wymagania ochrony środowiska , zarządzać ryzykiem związanym z przyszłym zaopatrzeniem w energię Norma 50001 skupia się na użyciu i zużyciu energii. Ustala optymalny poziom wykorzystania jej mający na celu zapewnienie poprawnego wyniku energetycznego oraz uzyskanie efektywności energetycznej dzięki prawidłowemu określeniu wskaźników zużycia i wykorzystania energii.

Korzyści :

  • efektywne zarządzanie energią w organizacji poprzez identyfikację i kontrolę nad energochłonnymi obszarami

  • ograniczenie wydatków na zużycie energii

  • stosowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania i wykorzystywania energii;

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych;

  • wzrost konkurencyjności;

  • zgodność działania z wymogami prawnymi dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych;