napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

    

Jednostka Certyfikująca Censor Spółka z o. o. to założona przez młodych ambitnych przedsiębiorców Firma, której działalność związana jest z certyfikowaniem systemów zarządzania na zgodność, z różnego rodzaju międzynarodowymi standardami/ Normami odniesienia (ISO).

Jesteśmy Firmą, która od początku swojej działalności wyznaczyła i przestrzega wartości, jakimi są zaangażowanie, etyka biznesu, zaufanie, transparentność w codziennej pracy oraz integracja wewnętrzna i wysoka kultura organizacji.

Kierując się dobrem naszych klientów jak i rozwojem prowadzonego biznesu stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, rzetelność i bezstronność prowadzonej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką jakości oraz polityką bezstronności.

 

 

Certyfikacja systemów zarządzania

ISO 9001 to uznawany na całym świecie standard zarządzania jakością. To norma ciesząca się największą rozpoznawalnością stanowiąca podstawę do wdrożenia innych norm. Może być wdrażana przez wszystkie rodzaje organizacji, bez względu na zakres ich działalności czy też wielkość ... [dowiedz się więcej]
iso 27001ISO 27001 jest normą przeznaczoną dla każdej organizacji bez względu na profil działalności. Jednak szczególnie przydatna jest w organizacjach, w których ochrona informacji ma znaczenie zasadnicze, na przykład w sektorach finansów, opieki medycznej, publicznym i informatycznym... [dowiedz się więcej]
iso 14001ISO 14001 to certyfikat systemu zarządzania środowiskiem, który jest dowodem na proekologiczne działanie organizacji... [dowiedz się więcej]
iso 22000

Norma ISO 22000 skierowana jest do wszystkich organizacji, które w ramach swoich działalności zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności... [dowiedz się więcej]

pnn 18001Certyfikat systemu BHP stanowi obiektywny dowód zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy określa metody skutecznego zapobiegania przyczynom powstawania chorób zawodowych oraz czynnikom powodującym utratę zdrowia lub życia pracowników... [dowiedz się więcej]
iso 50001Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Podstawą do utworzenia tej normy jest standard opublikowany w lipcu 2009 roku przez British Standards Institution (BSI), BS EN 16001: System Zarządzania Energią... [dowiedz się więcej
iso 22301Norma ISO 22301 określa wymogi wobec systemu zarządzania w celu zapobiegania możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych które zaburzają codzienną pracę, minimalizowania prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz utrzymywaniu gotowości do natychmiastowej reakcji gdyby takowe zdarzenia  zaistniało... [dowiedz się więcej]
hccpSystem HACCP czyli Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – jest normą przeznaczoną dla zakładów produkcyjnych, hurtowni, punktów gastronomii oraz placówek handlu detalicznego żywnością itp. [dowiedz się więcej]

 

 

 

Systemy zarządzania

Jednostka Certyfikacyjna CENSOR Sp. z o.o. certyfikuje systemy zarządzania w obrębie poniższych programów certyfikacji:

 1. QMS - System Zarządzania Jakością
 2. EMS - System Zarządzania Środowiskowego
 3. BHP - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001
 4. BHP - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy OHSAS 18001
 5. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001
 6. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy PN-EN 22000
 7. System Zarządzania Energią wg normy PN-EN 50001
 8. System Zarządzania Ciągłością Działania wg normy PN-EN 22301
 9. System Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych wg normy EN 15224

    HACCP - System HACCP w oparciu o wymagania Codex Alimentarius

 

 

Audity drugiej strony

 1. AUDITY ETYCZNE
 2. AUDITY NA WYMAGANIA KLIENTA

 

Strefa klienta

Strefa JC Censor 

Zapytaj przez formularz

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jednostka Certyfikacyjna Censor Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 92. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w poniższym linku.  KLAUZULA INFORMACYJNA »