napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Certyfikacja wyrobów jest to działanie mające na celu pisemne potwierdzenie, że wyrób jest zgodny z wymaganiami norm, dyrektyw lub innych dokumentów odniesienia. Takiego zapewnienia udziela kompetentna i niezależna od dostawcy i odbiorcy jednostka oceniająca zgodność wyrobu. Dokumentem potwierdzającym spełnienie określonych norm i wymagań kryterialnych jest certyfikat zgodności oraz – w odniesieniu do wybranych certyfikacji, udzielenie prawa stosowania znaku jednostki certyfikującej. Wyróżniamy certyfikację wyrobów w następującym zakresie: