napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji to PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements).

Jest to jedna z wielu norm mających zastosowanie w podmiotach działalności leczniczej. Oceniając doświadczenia podmiotów, w których wdrożono system zarządzania jakością można jednomyślnie stwierdzić, iż więcej argumentów jest „za” niż „przeciw” wdrożeniu. Najwyższe Kierownictwo dobrze wdrożony i funkcjonujący system może traktować jako dodatkowe narzędzie nadzoru nad procesami realizowanymi przez organizację.

Audity wewnętrzne, Przegląd Zarządzania są kopalnią wiedzy dla Zarządu o realizacji przez poszczególne jednostki czy komórki zadań, a przede wszystkim wymagań prawnych. Wielokrotnie słyszymy o przeciążeniu pracą, nadmiernej dokumentacji prowadzonej w systemie. Nie musi tak być. Dobrze wdrożony system zarządzania jakością jest „szyty na miarę”. Ilość udokumentowanych informacji zależy od osób nadzorujących system. Oczywiście norma określa wymagane zapisy systemowe, a pozostałe ustalone są przez organizację. Każdy podmiot prowadzi różne analizy, monitorowanie procesów do celów sprawozdawczych oraz finansowych. Wskazanym jest wykorzystanie tych informacji w procesie doskonalenia systemu.

Nie twórzmy nikomu niepotrzebnej dokumentacji, aktualizujmy udokumentowane informacje, aby nam służyły i zapewniały bezpieczeństwo wewnątrz organizacji.

Norma PN-EN ISO 9001:2015 jest solidnym fundamentem do wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania.