napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Wymagania prawne

System zarządzania środowiskowego stanowi  szczególnie użyteczny instrument poprawy efektywności funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Rosnąca grupa jednostek gospodarczych uzyskuje certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą  ISO 14001. System uzyskiwania certyfikatu ISO 14001 jest w zasadzie niezależny od organów administracji rządowej. System ten wdrażany jest dobrowolnie, certyfikaty uzyskuje się przez niezależne jednostki certyfikujące. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wiąże się z korzyściami takimi jak: redukcja kosztów (racjonalnego gospodarowania surowcami i energią), polepszanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Sukces wdrożenia zależy od zaangażowania pracowników wszystkich szczebli organizacji poczynając od Zarządu. Najwyższe Kierownictwo decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego powinno ogłosić stosownym Zarządzeniem, zakomunikowanym wszystkim pracownikom. Zarządzeniem może, jeśli uzna za stosowne powołać Pełnomocnika/Koordynatora przypisując mu odpowiedzialność, uprawnienia zgodnie z pkt 5.3. normy. Norma nie nakazuje powołania przedstawiciela kierownictwa, lecz z doświadczeń organizacji wynika, iż przedstawiciel/koordynator zwiększa znacznie szanse na otrzymanie certyfikatu.

Zobowiązania dotyczące zgodności z wymaganiami prawnymi

Organizacja powinna zidentyfikować i posiadać dostęp do mających zastosowanie wymagań prawnych i innych, do których spełnienia się zobowiązuje związane z aspektami środowiskowymi. Akty wewnętrzne i zewnętrzne powinny być udokumentowane. Zobowiązanie do zgodności z nimi powinno również mieć formę udokumentowanej informacji. W załączeniu przekazuję Państwu przykład rejestru aktów prawnych w formie tabeli do dowolnego modyfikowania.

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH - (przykład)

 

 

 Wymaganie prawne  Art.  Cytowany przepis dotyczy  Data realizacji  Dowód  Działanie korygujące  Odpowiedzialny  Termin zakończenia  Dowód
 Dz. U. poz 107 z 22.01.2014 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.01.2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych   Art.4  Odpady medyczne   Do 15-go każdego miesiąca  Dokument potwierdzający utylizację z dnia 10.03.20… r.  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy