napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Gdy rodzi się pomysł wdrożenia ISO najwyższe kierownictwo powinno odpowiedzieć sobie na pytanie czy każda firma, każda organizacja może wdrożyć u siebie system zarządzania jakością, w rozumieniu wymagań normy ISO 9001:2015. Odpowiedź jest w zasadzie prosta. Każda organizacja, niezależnie od specyfiki swego działania, która ma określonego klienta i działa na jego rzecz może taki system u siebie wdrożyć. Ponadto trzeba pamiętać, że norma ISO 9001:2015 tak naprawdę dotyczy systemu zarządzania organizacją, a przecież każda organizacja posiada jakiś system zarządzania i usprawnienie oraz doskonalenie tego systemu – a taka jest myśl przewodnia normy – może umocnić jej pozycje na rynku.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji obejmuje swoim zakresem polityki bezpieczeństwa opracowane na poziomie strategicznym, mające zastosowanie na poziomie operacyjnym tak jak np. polityka czystego ekranu, czystego biurka, identyfikację i szacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń, określanie i wdrażanie zabezpieczeń służących wyeliminowaniu tych zagrożeń, a także monitorowanie systemu za pomocą audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania.

Wymagania normy ISO/IEC 27001:2013 określają zasady i udokumentowane informacje, które potwierdzają wdrożenie SZBI.

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji to PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements).

Jest to jedna z wielu norm mających zastosowanie w podmiotach działalności leczniczej. Oceniając doświadczenia podmiotów, w których wdrożono system zarządzania jakością można jednomyślnie stwierdzić, iż więcej argumentów jest „za” niż „przeciw” wdrożeniu. Najwyższe Kierownictwo dobrze wdrożony i funkcjonujący system może traktować jako dodatkowe narzędzie nadzoru nad procesami realizowanymi przez organizację.

Wymagania prawne

System zarządzania środowiskowego stanowi  szczególnie użyteczny instrument poprawy efektywności funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Rosnąca grupa jednostek gospodarczych uzyskuje certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą  ISO 14001. System uzyskiwania certyfikatu ISO 14001 jest w zasadzie niezależny od organów administracji rządowej. System ten wdrażany jest dobrowolnie, certyfikaty uzyskuje się przez niezależne jednostki certyfikujące. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego wiąże się z korzyściami takimi jak: redukcja kosztów (racjonalnego gospodarowania surowcami i energią), polepszanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Certyfikacja wyrobów jest to działanie mające na celu pisemne potwierdzenie, że wyrób jest zgodny z wymaganiami norm, dyrektyw lub innych dokumentów odniesienia. Takiego zapewnienia udziela kompetentna i niezależna od dostawcy i odbiorcy jednostka oceniająca zgodność wyrobu. Dokumentem potwierdzającym spełnienie określonych norm i wymagań kryterialnych jest certyfikat zgodności oraz – w odniesieniu do wybranych certyfikacji, udzielenie prawa stosowania znaku jednostki certyfikującej. Wyróżniamy certyfikację wyrobów w następującym zakresie: