napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

pnn 18001

 

  • Certyfikat systemu BHP stanowi obiektywny dowód zgodności z regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy określa metody skutecznego zapobiegania przyczynom powstawania chorób zawodowych oraz czynnikom powodującym utratę zdrowia lub życia pracowników.

  • Norma zobowiązuje do doskonalenia systemu BHP funkcjonującego w organizacji oraz podnoszenia świadomości pracowników i ich zaangażowania w poprawę BHP:

  • bądź w pełni zaangażowany w bezpieczeństwo swoich pracowników,

  • kontroluj zagrożenia,

  • zwiększaj wydajność pracy dzięki polepszeniu jej warunków,

  • bądź w zgodzie z prawem

  • wybierz PN-N-18001